top of page

Vilkår og betingelser

 

Vi gjør vårt beste for at alle åpningstider skal stemme, men vi tar intet ansvar for eventuelt feilaktig informasjon. 

 

Vi tar forbehold om feil på tidene og manglende opplysninger om bedrifter. Vi tar også forbehold om tidsendringer på helligdager og sommertid (juni-august). 

 

Ved oppkobling til Alletider sin nettside, er kunden selv ansvarlig for å ha en tilfredstillende viruskontroll og brannmur. 

 

Bruker forplikter seg til ikke å benytte tjenesten blir avbrutt, skadet eller på annen måte svekket.

Nettsiden og appene er utviklet av NODU - NORSK DESIGN OG UTVIKLINGMaterialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeligjøring uten særskilt avtale direkte med Alletider, er bare tillatt i den utsrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.
bottom of page